Bondens åker – naturlandskap eller kulturlandskap? En studie om begreppsförståelse – utförd i årskurs åtta

DSpace Repository

Bondens åker – naturlandskap eller kulturlandskap? En studie om begreppsförståelse – utförd i årskurs åtta

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bondens åker – naturlandskap eller kulturlandskap? En studie om begreppsförståelse – utförd i årskurs åtta
Author Käll, Mikael ; Henriksen, Tim
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka elevers förståelse för begreppen natur- och kulturlandskap i årskurs åtta samt i vilken omfattning elever uppfattar hur deras närmiljö används i deras undervisning. Dessa begrepp är valda då de utgör en central roll i kursplanen för geografi. Vår undersökning bygger på en kvantitativ enkätundersökning med uppföljande kvalitativa intervjuer. Vi har kommit fram till att eleverna har en viss förståelse för begreppen men har svårt att se helheten. 25 procent av eleverna kunde på ett tillfredställandet sätt förklara natur- och kulturlandskap. Vi har även kommit fram till att de flesta eleverna uppfattar att de sällan eller aldrig har undervisning utanför deras klassrum i närmiljön.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject begreppsförståelse
enkät
geografi
intervju
kunskap
kulturlandskap
naturlandskap
närmiljö
Handle http://hdl.handle.net/2043/7856 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics