En learning study i matematik om ekvivalens

DSpace Repository

En learning study i matematik om ekvivalens

Details

Files for download
Icon
Examensarbete
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En learning study i matematik om ekvivalens
Author Bengtsson, Anders ; Vennerlund, Jörgen
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att beskriva skillnaderna i sättet som lärandets innehåll behandlas i matematik under två lektioner i årskurs 4 om ekvivalens, samt titta på om det intentionella lärandeobjektet var förenligt med det iscensatta lärandeobjektet. Studien kommer även att titta på ifall eleverna lärde det som var intentionen med lektionen samt vilken invarians och variation som skapas under lektionen. För att besvara dessa frågor används learning study som en forskningsmetod i denna studie. Studien visar att grupp 1 inte erbjöds lika goda förutsättningar att erfara det som var intentionen med lektionen som grupp 2 gjorde. Resultatet visar också att skillnaderna var väldigt små mellan de båda grupperna, men att grupp 1 i stort sett endast hade förbättrat sig på uppgiften de undervisades om under lektionen. Det går inte att dra några generella slutsatser av det resultat studien visar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Ekvivalens
Kritisk aspekt
Learning study
Likhetstecknet
Lärandeobjekt
Matematik
Praxisnära forskning
Variationsteori
Handle http://hdl.handle.net/2043/7857 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics