Föräldrasamverkan och utveckling i en yrkesgymnasieskola

DSpace Repository

Föräldrasamverkan och utveckling i en yrkesgymnasieskola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Föräldrasamverkan och utveckling i en yrkesgymnasieskola
Author Halimanovic, Sabrija
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att få ökad insikt och kunskap kring samarbete mellan skola och hem i en mångkulturell yrkesgymnasieskola. Samverkan innebär att läraren, föräldrarna och eleven genom samarbete hittar samarbetsformer vilka främjar elevens kunskaps och sociala utveckling. Som forskningsobjekt hade jag en mångkulturell yrkesgymnasieskola. Jag ville se vilka samarbetsformer som brukar användas i skolan och vilka hinder som finns. Jag vill också se hur eleverna, deras föräldrar och lärarna ser på samarbete mellan skola och hem. Undersökningen har visat att ämnet föräldrasamverkan är mer komplext än lärarna tror, föräldrarna och eleverna förstår. Hinder som finns är många. Föräldrarnas intresse är litet av olika anledning och de saknar kunskap om det svenska skolsystemet och är osäkra i sin föräldraroll. Lärarnas kunskap om föräldrarnas problem, mångkulturalitet och olika skoltraditioner som eleverna och föräldrar har, är inte tillräckligt stor. Det är mycket som kan och behövs göras för att samverkan mellan skola och hem blir en viktig part av skolans allmänna utveckling.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Föräldrasamverkan
mångkultur
Handle http://hdl.handle.net/2043/7870 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics