Bedömning av muntlig språkfärdighet i en skola för alla

DSpace Repository

Bedömning av muntlig språkfärdighet i en skola för alla

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bedömning av muntlig språkfärdighet i en skola för alla
Author Johansson, Mia
Date 2009
Swedish abstract
Denna uppsats har som syfte att skapa en diskussion kring bedömning av den muntliga språkfärdigheten i en skola för alla. Den övergripande frågan som här söks svar på är på vilket/vilka sätt elevers muntliga prestationer kan bedömas likvärdigt i franskundervisningen. För att denna uppsats syfte skall uppnås har intervjuer med både elever och lärare genomförts. Dessas svar har satts i relation till tidigare forskning samt läroplan, skollag och kursplan för att avslutningsvis diskuteras. Slutligen kan det konstateras att varje lärare har sina metoder och följer efter bästa förmåga styrdokumenten. Då undervisande lärare har slutlig bedömande rätt får det antas att detta görs i enlighet med det som professionalismen föreskriver. Dagens bedömningssituation är inte optimalt likvärdig för alla, utan kan förbättras.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject en skola för alla
bedömning
betyg
muntlig språkfärdighet
franska
likvärdig
modersmål
Handle http://hdl.handle.net/2043/7871 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics