"Vi pratade om något som jag inte förstod så mycket"- Betydelsen av elvens ordkunskap för förståelse av ämnesundervisning

DSpace Repository

"Vi pratade om något som jag inte förstod så mycket"- Betydelsen av elvens ordkunskap för förståelse av ämnesundervisning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Vi pratade om något som jag inte förstod så mycket"- Betydelsen av elvens ordkunskap för förståelse av ämnesundervisning
Author Andersson, Karin
Date 2009
Swedish abstract
Abstract Syftet med denna studie är att reflektera över en elevs övergång från förberedelseklass till en undervisningsmiljö vars pedagogiska utgångspunkt inte ligger på språkutveckling. Målet med undersökningen är att föra en diskussion om hur elevens förförståelse för ord och begrepp inom det svenska språket påverkar hennes kunskapsinhämtning inom de samhällsorienterade ämnena. Empirin bygger på åtta observationstillfällen samt tre tillfällen där jag fick möjlighet att studera informantens lexikala färdigheter genom samtal på tu man hand. Resultatet av undersökningen visar att informanten saknar stora delar av de ord och begrepp som krävs för att hon ska kunna följa undervisningen. Detta beror bland annat på att hon möts av en bristande insyn i hennes förförståelse för ämnet och hennes tidigare skolerfarenheter. Den slutsats som jag drar av resultatet är att informantens ordförråd bör arbetas upp inom samtliga ämnesområden, genom undervisning som baseras på språkutveckling. Nyckelord: Förförståelse, ordinlärning, språkmedvetenhet, svenska som andraspråk.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject svenska som andraspråk
språkmedvetenhet
förförståelse
ordinlärning
Handle http://hdl.handle.net/2043/7882 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics