Muslimska elevers uppfattning om skolan

DSpace Repository

Muslimska elevers uppfattning om skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Muslimska elevers uppfattning om skolan
Author Karlsson, Thomas ; Kosovac, Elvir
Date 2009
Swedish abstract
Utgångspunkten i vårt arbete är att undersöka hur två svenska skolor i Skåne upplevs av några elever med muslimsk bakgrund. Även två modersmålslärare ger sin syn på saken då dessa utgör en bro mellan skolan och hemmet och kan se problematiken som kan uppstå. Hemspråkslärare och modersmålslärare används i texten och dessa har samma funktion. Som underlag till undersökningen har vi en litteraturgenomgång, där vi tar upp aspekter som är viktiga för vår undersökning. Islams historia är tillsammans med föräldraperspektivet något som vi tycker är mycket viktiga, men enligt oss får det för lite plats och utrymme i samhället. Religionsundervisning, sim och idrottsundervisningen är områden vi har fördjupat oss i och dessa anser vi kan utgöra problem om man inte har en bra dialog med inblandade parter. Matfrågor och klädeskoder är områden vi berör då dessa frågor enligt oss är saker som måste finnas med, eftersom dessa utgör en stor del av elevernas religiösa tillhörighet. Kvalitativa intervjuer har genomförts med fem elever och två modersmålslärare på två olika skolor i Skåne. Resultatet visar på att eleverna är nöjda med bemötandet av de berörda skolorna, med vissa undantag. Flexibiliteten och anpassningen från elevernas håll är stor men skolorna kan bli bättre. Nakenheten bland muslimer kan i vissa fall vara känsligt eftersom man inte ska visa sin nakna kropp för okända. Skolan kunde vara bättre på att exempelvis ha duschdraperi där man kan skyla kroppen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject religionsfrihet
muslimsk identitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/7888 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics