Tummelisa och NO-undervisning - NO och språkutveckling i de tidigare skolåren

DSpace Repository

Tummelisa och NO-undervisning - NO och språkutveckling i de tidigare skolåren

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tummelisa och NO-undervisning - NO och språkutveckling i de tidigare skolåren
Author Ahrend Björkman, Caroline
Date 2009
Swedish abstract
Min avsikt har varit att utforma en undervisningsmall för de tidiga skolåren. Denna ska, med utgångspunkt i kursplaner och litteratur, integrera NO och språkutveckling där mål, metod och bedömningsform är sammanlänkade. Med hjälp av litteraturstudier har jag undersökt vad forskare anser vara viktigt för en intresseväckande NO-undervisning. Jag har använt mig av lokala mål och metoder för Skanörs skola för att få verklighetsförankring. Resultatet har blivit en översikt som ram för undervisningsmallen, själva mallen och ett exempel med H.C Andersens Tummelisa som tema samt en bedömningsmatris som kan vara till hjälp att bedöma den integrerade kunskapen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject bedömning
naturvetenskap
NO
yngre barn
grundskolans tidigare år
skönlitteratur
språkutveckling
svenska
tematiskt arbete
ämnesövergripande undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/7900 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics