Pedagogernas syn på utevistelser

DSpace Repository

Pedagogernas syn på utevistelser

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Mehmet, Sefika
dc.contributor.author Havn, Anna
dc.date.accessioned 2009-02-28T10:37:21Z
dc.date.available 2009-02-28T10:37:21Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/7904
dc.description Vi är två lärarstudenter som har valt att göra en forskning på hur pedagoger i två förskolor, en som är placerad i en storstad och en som är placerad utanför en storstad, har intresse för utevistelser i förskolan. Vi har valt att jämföra pedagogernas tankar på de olika förskolorna. Syftet med detta arbete är att beskriva hur pedagoger tänker kring sin användning av utomhusmiljön i förskolan. Vi har genom intervjuer, enkäter och observationer tagit reda på vilka tankar som pedagogerna har kring användandet av utemiljön. Vi har kommit fram till att de intervjuade på båda förskolorna har en positiv inställning till att använda sig av utomhusmiljön. Pedagogerna på båda förskolorna använder sig av förskolegården samt närmiljön för utevistelser. en
dc.description.abstract We are two teacher- students who have chosen to make a research on how teachers in two kindergartens, one of which is located in a metropolitan city and one situated outside a city, have an interest in being outdoors. We have chosen to compare educators’ thoughts in the various fields. The purpose of this work is to describe how teachers think about their use of the outdoor environment in the educational situation. We have been through interviews, surveys and observations (taken out what educators have thoughts about the use of outdoor environment, obstacles and opportunities concerning its use.) We came to a conclusion that we were surprised over. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject utomhusvistelser en
dc.subject förskolans utomhusmiljö en
dc.title Pedagogernas syn på utevistelser en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Barndoms- och ungdomsvetenskap
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics