Matematik i förskolan / Mathematics in Pre-school

DSpace Repository

Matematik i förskolan / Mathematics in Pre-school

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Matematik i förskolan / Mathematics in Pre-school
Author Wanli, Hadia
Date 2008
Swedish abstract
Grunden för utvecklingen av ett barns matematikkunskaper lägger man redan i förskolan. Att arbeta med matematik i förskolan är oerhört viktigt för att förbereda barnen för skolan och livet. Under min undersökning kommer jag därför att undersöka på vilket sätt matematiklärande genomförs i förskolan samt hur pedagogerna synliggör matematiken i förskolan. Under min verksamhetsförlagda tid (VFT) upptäckte jag variation i pedagogernas arbetssätt med matematik. Vissa fokuserade mycket på matematik under vardagsverksamheten medan andra knappt var engagerade i att lära barnen matematik. Min undersökning är baserad på intervjuer av sex pedagoger från två olika förskolor. Resultatet av intervjuerna visade att alla pedagoger var överens om att matematiken i förskolan förbereder barnen inför matematiken som kommer framöver i skolan och livet. De var även överens om att matematiken finns i alla vardagsrutiner. Vissa pedagoger tyckte att man inte behöver planera in matematiken i förskolan på samma sätt som de gör i skolan, den kommer naturligt in i vardagsrutinerna. Däremot var alla pedagoger ense om att pedagogen måste vara medveten om matematiken för att kunna lyfta fram den. Resultatet visade även att några pedagoger synliggör matematiken med hjälp av konkreta material, medan andra använder sig av det matematiska språket för att lyfta fram olika matematiska begrepp.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject barn
matematik
medvetenhet
pedagog
synliggör
Handle http://hdl.handle.net/2043/7912 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics