Då brukar han slå först och sen slår jag tillbaka

DSpace Repository

Då brukar han slå först och sen slår jag tillbaka

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Då brukar han slå först och sen slår jag tillbaka
Author Andersson, Anna ; Wärme, Ulrika
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med vår uppsats är att besvara våra två frågeställningar om hur några barn resonerar kring vänskap med hjälp av högläsning av en barnbok samt om hur några pedagoger arbetar med etik i barngruppen. Vår undersökning visar att pedagoger kan arbeta med etik med hjälp av bland annat en barnbok, och att barnen kan diskutera med hjälp av både boken och varandra. Genom att använda skönlitteratur kunde barnen samtala och problematisera etik. Pedagogerna arbetar främst med etik i vardagssituationer, framförallt vid matbordet och i leken. Detta framgår i undersökningen som gjordes. Utbildning om etik och hur man kan arbeta med det var ett önskemål från pedagogerna. Undersökningen med barnen genomfördes på en förskola. Där arbetar även samtliga pedagoger som har intervjuats.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Barnbok
etik
förskola
litteraturläsning
pedagoger
religionsdidaktik
vänskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/7915 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics