Problembaserat lärande - ett alternativ till förmedligspedagogik?

DSpace Repository

Problembaserat lärande - ett alternativ till förmedligspedagogik?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Problembaserat lärande - ett alternativ till förmedligspedagogik?
Author Crona, Lovisa
Date 2009
Swedish abstract
Crona, Lovisa (2009). Problembaserat lärande – ett alternativ till förmedlingpedagogik? (Problem Based Learning – an Alternative to Traditional Teaching?) Skolutveckling och ledarskap, SÄL III:4, Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Jag har i denna studie jämfört hur en grupp elever upplever PBL i förhållande till traditionell förmedlingspedagogik samt hur väl eleverna uppnår kursmålen genom respektive arbetssätt. Undersökningen har genomförts med hjälp av två grupper vuxenstuderande på omvårdnadsprogrammet. Grupperna har läst samma kurs genom olika arbetssätt, PBL och förmedlingspedagogik. Efter avslutad kurs har provresultaten av de båda grupperna jämförts för att utvärdera om några markanta skillnader kan ses. Dessutom har elever, med olika typer av svårigheter, från grupperna intervjuats om hur de upplevde arbetssätten eftersom jag vill bli bättre på att anpassa min pedagogik till elever med olika svårigheter. Resultaten av studien visar att elever med svårigheter föredrar PBL framför förmedlingspedagogik, eftersom de upplever att de har lättare att lära sig när de aktivt jobbar tillsammans i små grupper. De upplever också att PBL ger dem mer motivation att vilja lära sig och bidrar till att de utvecklar kunskaper som de har nytta av i framtiden. Undersökningen visar dessutom att elever med svårigheter uppnår kursmålen bättre genom PBL än genom förmedlingspedagogik.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Arbetssätt
Engagemang
Förmedlingspedagogik
Kunskap
Omvårdnadsprogrammet
PBL
Problembaserat lärande
Självutveckling
Svårigheter
Vuxenstuderande
Handle http://hdl.handle.net/2043/7932 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics