Från teori till ton – vikten av att få pröva sin kunskap

DSpace Repository

Från teori till ton – vikten av att få pröva sin kunskap

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Från teori till ton – vikten av att få pröva sin kunskap
Author Almsenius, Matti
Date 2009
English abstract
Purpose: To analyse the guitar methodology on the basis of my experience from the last five years with my students. The concept was: let the students write and record their own songs. This study wants to find out how the students experience this way of learning. Do they feel that they have achieved a new level on their instrument or was it just a few moments of fun? Results: The students have a need to practice what they learn in theory. If the education leans towards the theoretical, the concept of what they have learned won’t seem useful and they will have gaps the music education. By letting the student write and record their own songs, the needs will be fulfilled and the students take more responsibility for their education. The ways to knowledge are countless and this is one of them. Students as well as teachers will have a win-win situation, both on a pedagogical and a personal level.
Swedish abstract
Studien syftar till att undersöka ifall det är en bra undervisningsmetod då man viker 8 veckor av terminen till att komponera och spela in en låt på lektionstid. Studien skall även undersöka den didaktiska aspekten av metoden. Studiens syfte är även att belysa vikten av att koppla teori till det praktiskt utövande av sin kunskap. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med sex av de gitarrelever jag undervisade med denna learn by doing metod. Intervjuerna är gjorda utifrån semistruktuerade frågor. Behovet är stort för eleverna att få prova sina kunskaper praktiskt. Då det teoretiska överväger förlorar eleverna syftet med det de har lärt sig. Därmed riskerar de få hål i den övergripande helheten. Utmaningen men även svårigheten att skriva och spela in en låt, triggar förhoppningsvis igång ett behov hos eleven att fylla i de teoretiska luckorna i skapandeprocessen. Eleverna tar på detta sätt mer ansvar för sitt eget lärande. Att nå kursmålen med denna metod är fördelaktigt, oavsett vilken nivå eleven befinner sig på. Vägarna till kunskap är oändliga. Inspelning av elevens egen låt är en av dem och denna studie visar att både lärare och elev har stor behållning metoden, både på ett pedagogiskt och personligt plan. Det skapar möjligheter att täcka in flera av betygskriterierna och eleverna känner samtidigt ett medbestämmande över sin utbildning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject musik
pedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/7933 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics