Helheten i yrkesförberedande gymnasieprogram

DSpace Repository

Helheten i yrkesförberedande gymnasieprogram

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Helheten i yrkesförberedande gymnasieprogram
Author Mårtensson, Karin ; Möller, Petra
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med vår undersökning var att se hur eleverna upplever helheten i sin gymnasieutbildning. Vi ville också bilda oss en uppfattning om eleverna förstår meningen med kunskapen i samtliga kurser och om de kan se hur kunskapen kan användas i sina framtida yrkesval? För att få svar på våra frågor har vi gjort kvalitativa intervjuer med 6 elever som deltar i våra projekt, där vi aktivt arbetar med att förbättra integreringsarbetet mellan kärnämnen och karaktärsämnen. Resultatet visar på att eleverna upplever ämnesintegreringen positiv, speciellt när teori blandas med praktik. Svenska och matte kan alla elever koppla till sina framtida yrken på ett naturligt sätt, lite svårare har de att se meningen med engelskan. Det finns en hel del praktiska hinder för att genomföra integreringsarbete men med stor handlingsfrihet i arbetslaget med t.ex. schemaläggning, förfogande över lokaler och personal som inte undervisar på en massa andra ställen, blir det lättare att skapa flexibla lärsituationer för våra elever. På de yrkesförberedande programmen är det viktigt att vi kopplar undervisningen till yrkesämnena, eftersom eleverna har yrket som mål för sin utbildning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Byggprogrammet
Entreprenöriellt lärande
Naturbruksprogrammet
Yrkesämnen
Ämnesintegrering
Handle http://hdl.handle.net/2043/7936 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics