Omvårdnadsutbildning för vuxna invandrare. Hur gick det efter utbildningen?

DSpace Repository

Omvårdnadsutbildning för vuxna invandrare. Hur gick det efter utbildningen?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Omvårdnadsutbildning för vuxna invandrare. Hur gick det efter utbildningen?
Author Grahn, Anette
Date 2008
Swedish abstract
Att vara tvungen att lämna sitt land innebär för de flesta människor ett stort trauma. Resan till ett nytt och annorlunda liv innebär alltid förluster. Att börja om i en ny kultur, uppleva kulturkrockar och lära sig språk i ett nytt land är inte helt lätt. Här har skolan en stor uppgift både med utbildning och med integrering i det svenska samhället. Det första mötet med den svenska skolan får de vuxna genom SFI(svenska för invandrare). En del av dessa vuxna invandrare söker omvårdnadsprogrammet på Komvux. Hur gick det för dessa under skoltiden och framför allt efter? För att ta reda på detta fick elever som gått utbildningen i en kommun i Småland 2004-2007 svara på en enkät. Enkäten innehöll frågor om bemötande under utbildningen, på APU-platserna (Arbetsplatsförlagd utbildning. I uppsatsen kommer härefter förkortningen APU att användas), samt frågor hur arbetssituationen ser ut idag. Alla före detta invandrarelever ställde upp och svarade på enkäten. Resultatet blev över förväntan. Största delen har idag tillsvidareanställningar eller längre vikariat. Endast två uppgav att de inte arbetar inom vården idag. Utbildningen hjälpte både till med att få ett arbete och att lättare integreras i det svenska samhället.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Bemötande, kulturkrock, omvårdnadsprogram, invandrare
Handle http://hdl.handle.net/2043/7943 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics