Hur ser lärare, elever och föräldrars inställning till läxor ut?

DSpace Repository

Hur ser lärare, elever och föräldrars inställning till läxor ut?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur ser lärare, elever och föräldrars inställning till läxor ut?
Author Christensen, Anna ; Håkansson, Anna
Date 2009
Swedish abstract
Denna uppsats behandlar elevers attityder och förståelse för läxor, även lärares åsikter och motiveringar till läxor samt föräldrars inställning till deras barns läxor. Syftet är att få en insyn hur dagens sjätteklassare tänker kring ämnet läxor och om de verkligen förstår varför de får läxor av sina lärare. Uppsatsen tar även upp hur forskningen ser på läxors för- och nackdelar, vad läxor har för positiv respektive negativ påverkan på elevers utveckling och inlärning. En undersökning genomfördes i en mindre kommun i södra Sverige i form av elevintervjuer samt lärar- och föräldraenkäter. De tillfrågade elevernas inställning till läxor liknade varandras då de inte bara ser läxor som något negativt utan även en viktig del till en bra framtid.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Läxor
Attityder
Elever
Föräldrar
Lärare
Handle http://hdl.handle.net/2043/7944 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics