Du överlevde i alla fall bröstcancern

DSpace Repository

Du överlevde i alla fall bröstcancern

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Du överlevde i alla fall bröstcancern
Author Persson, Camilla ; Olsson, Emma
Date 2009
English abstract
The aim of this literature review is to highlight the daily life of women who have had a breast cancer surgey and after this developed lymphedema, and also the preventive nursing care a nurse can take to avoid the development of lymphedema. The research is based on Goodman´s seven steps for a systematic literature review. The result is based on 11 scientific articles, from these results it developed two themes, daily life and prevention. It revealed that lymphedema had a negative impact on the daily lives of women who developed it. Also that women who have undergone breast cancer surgery in general are unaware of the risks of developing lymphedema.
Swedish abstract
Syftet med denna litteraturstudie är att belysa den bröstcanceropererade kvinnans vardag med lymfödem samt vilka preventiva omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan vidta för att undvika utvecklingen av lymfödem. Forskningsprocessen är baserad på Goodmans sju steg för en systematisk litteraturstudie. Resultatet är baserat på 11 vetenskapliga artiklar. Utifrån artiklarnas resultat utvecklades två teman, dagligt liv och prevention. Det påvisades att lymfödem hade en negativ påverkan på det dagliga livet för kvinnor som utvecklat lymfödem. Det framkom även att det fanns en kunskapsbrist hos de kvinnor som genomgått en bröstcanceroperation men ej utvecklat lymfödem.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject breastcancer
lymphedema
Handle http://hdl.handle.net/2043/7952 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics