Dialogstudie under en kemilaboration

DSpace Repository

Dialogstudie under en kemilaboration

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Dialogstudie under en kemilaboration
Author Egermayer, Monica
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka hur vuxna elever med olika studiegång kommunicerar med varandra för att uppnå begreppsförståelse. Undersökningen tar också upp om sättet för kommunikation skiljer sig åt mellan elevgrupper. Tre grupper av komvuxelever spelades in på band under en kemilaboration. Dialogen analyserades sedan. Undersökningen tyder på att reguljära elever har ett tydligare kommunikationsmönster än distanselever. Reguljära elever pratar mer på jämlik nivå och har livligare diskussioner jämfört med distanseleverna. Elever som har svenska som första språk kommunicerar annorlunda med varandra än elever som har svenska som andra språk. Även samarbetet under laborationen skiljer sig åt mellan reguljära elever och distanselever, där reguljära elever samarbetar mer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject andraspråkselev
dialog
distansundervisning
experiment
jämbördiga parter
kommunikation
komvux
laboration
samtal
Handle http://hdl.handle.net/2043/7954 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics