Hållbar utveckling- Genomsyras undervisningen i grundskolans tidigare år av hållbar utveckling i skolan?

DSpace Repository

Hållbar utveckling- Genomsyras undervisningen i grundskolans tidigare år av hållbar utveckling i skolan?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hållbar utveckling- Genomsyras undervisningen i grundskolans tidigare år av hållbar utveckling i skolan?
Author Nilsson, Renée ; Andreasson, Isabell
Date 2009
Swedish abstract
Hållbar utveckling – hur genomsyras undervisningen i grundskolans tidigare år av hållbar utveckling i skolan? Isabell Andreasson Renée Nilsson Vårt syfte är att genom intervjuer och observationer försöka ta reda på: - Genomsyras undervisningen i skolan av hållbar utveckling? - Kan utbildning om hållbar utveckling förändra Helsingborgs kommun och världen? - Arbetar de två skolor vi har med i undersökningen på liknande sätt med hållbar utveckling i Helsingborgs kommun? - Vad har barn för tankar kring hållbar utveckling? I vår bakgrund och tidigare forskning utgår vi från rapporter som kommer från bland annat skolverket och regeringen. Vi tar också upp hur förloppet om hållbar utveckling har sett ut från 1972 fram till idag. Vidare tar vi upp hållbar utveckling i Helsingborgs kommun och undervisning om hållbar utveckling. Vi tar även upp punkter från barnkonventionen och hur barn ser på allvaret om vår miljö i världen. I vårt genomförande och urval finns det med hur våra intervjuer gick till och varför vi ställde de frågor vi gjorde samt forskningsetiska överväganden och vilka personer vi intervjuade. Vi använde oss av diktafon i intervjuerna med de vuxna medan eleverna ritade teckningar och intervjuades i grupp. I analysen tar vi upp våra frågeställningar och bearbetar, reflekterar och analyserar det empiriska material vi samlat in. Vi har valt att använda oss av underrubriker för att underlätta för läsaren och på detta viset blir arbetet mer strukturerat. Vår slutsats är att samtliga intervjuade tycker att det är viktigt att vi jobbar med hållbar utveckling. Men hälften av de vuxna vi intervjuade hade inte klart för sig exakt vad begreppet innebär. Slutligen har vi en sammanfattande diskussion där vi tar upp synpunkter och ytterligare frågor som kommit upp under arbetets gång. Vilka vi inte har kunnat få svar på men som kan vara intressanta att diskutera vidare i framtiden.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Hållbar utveckling
Sustainable Development
Handle http://hdl.handle.net/2043/7955 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics