Vilken läromiljö och vilket arbetssätt passar barn med ADHD/DAMP?

DSpace Repository

Vilken läromiljö och vilket arbetssätt passar barn med ADHD/DAMP?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vilken läromiljö och vilket arbetssätt passar barn med ADHD/DAMP?
Author Augustinsson, Malin ; Fagerholm, Johanna
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med denna rapport är att undersöka hur man arbetar i skolan med barn som har diagnosen ADHD/DAMP. Vi har valt att dela upp undersökningen utifrån tre olika perspektiv. Dessa perspektiv är läromiljö, arbetsmiljö och föräldrasamverkan. Undersökningen i vår rapport är gjord genom intervjuer med pedagoger och specialpedagoger samt en vuxen kvinna med diagnosen ADHD. Vi har genom våra intervjuer fått svar på hur man i skolan arbetar med barn som har ADHD/DAMP. De intervjuade pedagogerna är fyra till antalet och vi kan därför inte dra några generella slutsatser om hur skolor arbetar med barn som har ADHD/DAMP, men trots detta kan vi se många likheter i det pedagogerna berättade under intervjuerna. Resultatet av intervjuerna visar att alla pedagoger hade samma uppfattning om hur man arbetar med dessa barn men många olika tips på hur man ska lägga upp undervisningen. De flesta pedagoger som vi intervjuade önskade att de hade mera resurser så att de kunde lägga upp undervisningen i till exempel mindre grupper. Den vuxna kvinnan tyckte att det var viktigt att man uppmärksammar barnens behov på ett tidigt stadium så att de kan få den hjälp de behöver. Hon fick sin diagnos väldigt sent vilket medförde att hon gick miste om mycket kunskapsmässigt samt att självförtroendet blev sämre.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Specialpedagogik
ADHD
DAMP
Läromiljö
Arbetsmiljö
Föräldrasamverkan
Handle http://hdl.handle.net/2043/7956 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics