Massage i klassrummet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Massage i klassrummet
Author Mattsson, Angela
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med mitt examensarbete är att få kunskap om varför beröring/massage används i skolan och vad det har för effekter. Jag vill också få reda på om det finns något som talar emot massage i skolan i läroplanen och annan litteratur. Beröring är livsviktigt för alla människor och bidrar även till harmoni och ökad inlärning. Litteraturen hävdar att beröring är viktigt för människans utveckling. I litteraturgenomgången konstateras det hur vikigt det är med beröring för barn och vuxna. Detta behov är något som kan tillgodoses med massage. Undersökningen bygger på intervjuer med fyra stycken pedagoger som arbetar med massage i klassrummet. Jag har också introducerat massage för elva elever i en förskoleklass, jag har observerat barnens beteende efter varje massagestund. Jag redovisar den första massagestunden i detta arbete. Jag har därefter gjort intervjuer med dessa barn i form av en enkätundersökning som innehåller frågor kring barnens upplevelse av massagen. Genom undersökningen kom jag fram till att massage skapar en stund av lugn och ro. Barnen blir lugnare och det blir mindre konflikter i barngruppen. Något man bör tänka på är att aldrig tvinga någon till beröring, massage ska vara på barnets villkor. Jag hittade inget i läroplanen eller annan litteratur som talar emot att använda massage i klassrummet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject massage i klassrummet
taktilberöring
positiva effekter
negativa effekter
Handle http://hdl.handle.net/2043/7960 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics