Synen på matematik i förskolan

DSpace Repository

Synen på matematik i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Synen på matematik i förskolan
Author Esmaeili, Mahintaj ; Rafiakhah Masouleh, Ziba
Date 2009
Swedish abstract
Sammanfattning Syfte med arbetet har varit att ta reda på förskolepedagogers syn på och uppfattning om matematik i förskolan, det vill säga vad pedagogerna anser vara matematik för förskolebarn. För att få svar på våra frågor använde vi oss av en enkät som vi delade ut till sammanlagt 25 förskolepedagoger på två förskolor. Genom studien kom vi fram till att det finns två former av matematiska uppfattningar hos pedagogerna; matematik som en samling begrepp (jämförelse, storlek mm) samt matematik som en del av barns vardag. Vi kom även fram till att pedagogerna i vår undersökning anser att matematiken är mest skolförberedande men också en del av vardagen och därför ska den presenteras som ett roligt ämne för förskolebarn. Undersökningen visade att de flesta pedagoger som hade gått någon form av utbildning/fortbildning inriktat mot matematik hade fått inspiration och ett ökat medvetande om arbetet med matematik i förskolan. Dokumentationen av barns aktiviteter var viktig för en stor del av pedagogerna och de ansåg att genom dokumentation synliggörs både pedagogernas och barnens arbete.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Nyckelord: förskollärare, förskolepedagogik, lärande, matematik, uppfattning
Handle http://hdl.handle.net/2043/7966 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics