Upplevelser av hedersrelaterat våld, en litteraturstudie utifrån självbiografier

DSpace Repository

Upplevelser av hedersrelaterat våld, en litteraturstudie utifrån självbiografier

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Upplevelser av hedersrelaterat våld, en litteraturstudie utifrån självbiografier
Author Magnander, Fredrik
Date 2009
Swedish abstract
Tusentals flickor och unga kvinnor mördas varje år i hederns namn. Under de senaste åren har begrepp som hedersmord, hedersrelaterat våld eller hederskultur som det även kallas, diskuterats mycket i svensk media. Förebyggande arbete har visat på att det finns nyanser i flickornas beteenden som kan tyda på hedersförtryck. Något som skolan har ett ansvar att både förebygga och motverka. Syftet med uppsatsen var att få en djupare förståelse kring ämnet hedersrelaterat våld och vad människor som drabbats av det upplevt. Mina frågeställningar är: Hur upplevs situationen för närstående till de som drabbats av hedersrelaterat våld? Hur upplevs situationen för de människor som själv blivit drabbade av hedersrelaterat våld? Studien genomfördes med en kvalitativ ansats och fyra självbiografier användes. Analysen genomfördes först systematiskt och stegvis. Alla upplevelser som svarade till syftet samlades in och kodades utifrån vad de olika upplevelserna handlade om. Dessa delades sedan i sin tur upp i kategorier där de olika upplevelserna passade in. Gemensamt för de närstående samt de som drabbats av hedersrelaterat våld, var att de upplevde rädsla, känsla av tomhet, känsla av att inte räcka till, oförståelse samt känslor om framtiden. Skolan är en viktig arena där förtryck och våld som förekommer i hederns namn kan uppmärksammas. Öppen dialog med eleverna samt ofta återkommande diskussioner om jämställdhet kan vara gott förebyggande arbete. Enligt min mening är det av stor betydelse att personal inom skolan har mycket kunskaper om hur man kan känna igen nyanser av hedersrelaterat våld, för att kunna hjälpa alla flickor och pojkar som utsätts.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Hedersrelaterat våld
upplevelser
självbiografier
religionskunskap
kultur
tradition
Handle http://hdl.handle.net/2043/7969 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics