Vem pratar vi om, dig eller mig? Ankomstsamtal ur sjuksköterskans perspektiv

DSpace Repository

Vem pratar vi om, dig eller mig? Ankomstsamtal ur sjuksköterskans perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vem pratar vi om, dig eller mig? Ankomstsamtal ur sjuksköterskans perspektiv
Author Nilsson, Kristina ; Wångdahl, Lisa
Date 2009
English abstract
Communication is a vital tool for a nurse when caring for a patient. The study presented here aimed to examine and elucidate nurses’ perception of arrival calls with patients at a hand surgical ward; specifically focusing on the structure of the arrival call, the use of journals, the patient cliental and the improvement of the arrival call. Data was collected in a qualitative manner through semi-structured interviews with a group of nurses at the ward. The material was analysed with content analysis. Results indicate that a patient’s feeling of comfort and safety is directly influenced by the nurses. This is achieved by friendly and open information and communication. It was also shown that the manner in which the nurse approaches the patient has notable effect on the experience of the patient and the continued care. The nurses in the study emphasises the importance of the patient receiving thorough information. The participants also illuminate ways to improve the arrival call.
Swedish abstract
Kommunikation är ett avgörande verktyg för sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet med patienterna. Studiens syfte var att undersöka och belysa sjuksköterskors uppfattning och erfarenhet av ankomstsamtal med patienter på en handkirurgisk avdelning. Frågeställningarna utformades efter att en inriktning gjordes på ankomstsamtalens utformning, journalanvändning, bemötande, patientklientelet och förbättring av ankomstsamtalet. En kvalitativ metod användes och datainsamlingen gjordes i form av semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor. Därefter analyserades materialet med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att sjuksköterskorna har en viktig roll i att ge patienter känslan av trygghet och säkerhet. Detta kan sjuksköterskorna göra genom att informera och kommunicera på ett vänligt och öppet sätt. Sättet som sjuksköterskan bemöter patienten på är betydelsefullt för hur patienten upplever situationen och för den fortsatta vården. Sjuksköterskorna betonar vikten av information och hur angeläget det är att informera. Informanterna upplyser även om olika sätt att förbättra ankomstsamtalen på.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Ankomstsamtal
handkirurgen
information
intervju
kommunikation
patientrelation
sjuksköterska
Handle http://hdl.handle.net/2043/7976 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics