Säker omvårdnad vid MRSa

DSpace Repository

Säker omvårdnad vid MRSa

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Säker omvårdnad vid MRSa
Author Ersbrand, Mats ; Jungman, Johan
Date 2009
English abstract
MRSA infections of the rising trend in Sweden and is classified as a dangerous disease. The purpose of literature review is to illustrate the measures that may be relevant in respect of adequate hand hygiene to reduce the spread of MRSA infections. The work is done as a literature review of Goodmans seven steps in Willman et al (2006). Ten articles quality examined under a modified model of Carlsson, S. & Eiman, M (2003). Alcohol, gloves and information is described in this study as measures of adequate hand hygiene. The conclusion of the result is that repeated briefings would be the most effective measure for the safe care at MRSA.
Swedish abstract
MRSA infektioner på uppåtstigande trend i Sverige och klassas som en allmänfarlig sjukdom. Syftet med litteraturstudien är att belysa de åtgärder som kan vara av betydelse beträffande adekvat handhygien för att minska spridning av MRSA infektioner. Arbetet är utfört som en litteraturstudie efter Goodmans sju steg i Willman et al (2006). Tio artiklar kvalitetsgranskades enligt en modifierad mall av Carlsson, S. & Eiman, M (2003). Alkoholens, handskarnas och informationens betydelse är det som beskrivs i denna studie som åtgärder för adekvat handhygien. Slutsatsen av resultatet är att upprepade informationstillfällen skulle vara den mest effektiva åtgärden för säker omvårdnad vid MRSA.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Alkohol
handtvätt
hygienrutiner
information
litteraturstudie
MRSA
omvårdnad
Handle http://hdl.handle.net/2043/7977 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics