Närståendes upplevelser och behov

DSpace Repository

Närståendes upplevelser och behov

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Närståendes upplevelser och behov
Author Hättström, Anna-Carin ; Hallbeck, Robert
Date 2009
English abstract
When working with critical ill patients the nurse also get in contact with significant others related to the patient. Illness and accidents don’t strike only at the patient it also strikes just as hard or harder at the significant others of the patient. It’s important that the nurse has knowledge about the related person’s experiences and needs in these situations, to better be able to meet these needs. This study aimed to describe experiences and needs of significant others when they have a critical ill person hospitalized. It also aimed to describe how the nurse can meet these needs. Through a literature review has both quantitative and qualitative scientific articles been reviewed. The study’s main results show that the needs of the related are information, assurance, proximity, family support and comfort. The study concludes that the nurse needs knowledge and understandings regarding these results to in a good way meet the relative’s needs.
Swedish abstract
Sjuksköterskeyrket innebär möten med patienter såväl som närstående till patienterna. Sjukdom och dödsfall är inte något som bara drabbar den enskilda personen utan händelsen kan vara lika svår eller svårare för den drabbades familj och närstående. Det är viktigt för sjuksköterskan att ha insikt i de närståendes upplevelser och behov för att bättre kunna möta dessa. Denna studies syfte är att beskriva upplevelser och behov hos närstående till kritiskt sjuka patienter samt att beskriva hur sjuksköterskan kan möta dessa behov. Genom en litteraturstudie har kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar granskats. Studiens huvudresultat visar att de närstående är i behov av information, tillförsikt, närhet, familjens stöd och bekvämlighet. Studiens slutsats är att sjuksköterskan behöver kunskap och insikt beträffande dessa resultat för att på ett bra sätt möta de närståendes behov.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject assurance
critically ill
family
information
needs
nurses
significant others
Handle http://hdl.handle.net/2043/7978 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics