"Skydda er, trä på kondomer, ha inte sex förrän ni är redo!" En studie över gymnasieungdomars syn på sex- och samlevnadsundervisningen i grundskolans årskurs 7-9

DSpace Repository

"Skydda er, trä på kondomer, ha inte sex förrän ni är redo!" En studie över gymnasieungdomars syn på sex- och samlevnadsundervisningen i grundskolans årskurs 7-9

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Skydda er, trä på kondomer, ha inte sex förrän ni är redo!" En studie över gymnasieungdomars syn på sex- och samlevnadsundervisningen i grundskolans årskurs 7-9
Author Olsson, Tobias ; Sjölander, Jenny
Date 2009
Swedish abstract
Detta är en studie som behandlar gymnasieungdomars syn på den sex- och samlevnadsundervisning de upplevt under grundskolans årskurs 7-9. Syftet med undersökningen har varit att få en förståelse för hur ungdomarna upplever att sex- och samlevnadsundervisningen lades upp rent praktiskt, i vilken mån de själva hade inflytande över undervisningen samt vilket innehåll de anser fanns representerat alternativt inte fanns representerat. Vi har också undersökt huruvida undervisningens upplevelser skiljer sig åt mellan tjejer och killar. Vi har använt oss av kvalitativa gruppintervjuer som utgjordes av fyra stycken könshomogena ungdomsgrupper om fem personer, varav två tjej- och två killgrupper. Ungdomarna är alla 18 år och går i gymnasiets tredje årskurs. Resultatet utgörs dels av deras reflektioner om hur de upplevt undervisningen, samt också på deras egna förslag kring hur de själva vill att undervisningen ska läggas upp. Slutsatser vi kommit fram till i vår undersökning är att ungdomarna inte är nöjda med den sex- och samlevnadsundervisning de haft. De anser att det behöver vara en större variation i sättet att arbeta, att undervisningen skall hållas av någon som är kunnig och erfaren vilket de menar inte behöver vara en lärare, samt att eleverna ska ha större inflytande i undervisningens upplägg. Utöver detta har det också framkommit tydliga skillnader mellan killgrupperna och tjejgrupperna när det gäller vad de anser som viktigt i undervisningen. Tjejerna vill i högre grad att undervisningsområdet ska behandla känslor och relationer, medan killarna anser att fokus ska läggas på biologiska aspekter.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject sex- och samlevnadsundervisning
sexualitet
KME-pedagogik
multimodalitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/7984 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics