Närmiljön ett alternativt klassrum - The Environment – a Classroom Alternativ

DSpace Repository

Närmiljön ett alternativt klassrum - The Environment – a Classroom Alternativ

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Närmiljön ett alternativt klassrum - The Environment – a Classroom Alternativ
Author Fransson, Anne-Louise ; Lindqvist, Karolin
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med examensarbetet är att undersöka lärares attityder till att använda närmiljön i undervisningen. Vi vill även ta reda på hur lärarna arbetar med närmiljön i undervisningen. Vår undersökning har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer. De kvalitativa intervjuerna använde vi för att få djupare kunskaper om lärares attityder och uppfattningar om att använda närmiljön i undervisningen. De lärare vi har intervjuat undervisar i de samhällsorienterande ämnena i årskurs sju till nio. Resultatet visar att flera av lärarna inte använder den fysiska närmiljön i undervisningen. Däremot använder lärarna elevernas vardag som ett redskap i klassrummet. Fler av lärarna uttrycker en önskan om att använda närmiljön mer i undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Lärarattityder
Närmiljö
Klassrum
Vardag
Undervisning i närmiljön
Lärare
Inlärningsstilar
Elevers lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/7990 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics