Elevers attityder till matematik i skolår 4 till 6

DSpace Repository

Elevers attityder till matematik i skolår 4 till 6

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers attityder till matematik i skolår 4 till 6
Author Pilav, Faris ; Ahmetbegovic, Kemal
Date 2009
Swedish abstract
Målet med vårt arbete är att genom en enkätundersökning ta reda på elevers attityder till matematik i skolår 4, 5 och 6 och jämföra eventuella skillnader och förändringar ur ett genusperspektiv. Undersökningen är gjord på två skolor där två klasser per skolår undersöktes. Enkätundersökningen är utförd på 139 elever. Resultatet visar att det sker en förändring kring elevers attityder till matematik. Elevers attityder i skolår 4 skiljs åt jämfört med skolår eleverna ur skolår 5 och 6, dvs. elevers attityder är mer positiva till ämnet matematik i skolår 4 än i skolår 5 och 6. Angående pojkars och flickors uppfattningar av sig själva när det gäller matematik visar resultatet att flickornas självuppfattning minskar genom skolåren.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject attityder
flickor
genus
pojkar
matematik
grundskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/7994 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics