Hur lär barn om väder?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur lär barn om väder?
Author Bergknut, Annika
Date 2009
Swedish abstract
Jag har velat ta reda på hur det är att arbeta med det naturvetenskapliga ämnet väder med åttaåringar. Mina utgångspunkter har varit teorier om lärande, experimentets roll för lärande och lärarens roll för lärandet. Den tematiska arbetsformen har bildat ramen för undersökning om hur barn lär om väder. Jag har intervjuat eleverna i smågrupper och det har kommit fram intressanta reflektioner från eleverna. Eleverna har uttryckt att de har lärt sig nya saker om väder. De har också uttryckt att gamla föreställningar har förändrats. Det finns en utbredd rädsla och forskningen är eftersatt kring barns lärande om naturvetenskap. Jag har i min undersökning upplevt att åttaåringar kan förstå komplexa väderfenomen, med hjälp av olika pedagogiska inlärningsstilar .
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject geografi
intervjuer
komplexitet
lektionsupplägg
lärarrollen
styrdokument
tematiskt arbete
utvecklingsarbete
yngre barn
väder
Handle http://hdl.handle.net/2043/8014 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics