Att vara en tandläkare i folktandvården

DSpace Repository

Att vara en tandläkare i folktandvården

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Doctoral Thesis
Doctoral Thesis, monograph
Title Att vara en tandläkare i folktandvården
Author Franzén, Cecilia
Date 2009
Swedish abstract
Den här avhandlingen handlar om hur tandläkare som arbetar i folktandvården konstruerar sin yrkesidentitet i yrkeslivet. En bakgrund till avhandlingen är att folktandvården både har människors goda munhälsa som mål och att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. För att beskriva vad detta kan betyda för tandläkares yrkesidentitet har tandläkare i en folktandvård intervjuats och observerats. Studien bygger även på intervjuer med tandvårdschefen och klinikchefer och dokument. Tandläkarna förväntas arbeta för att människor ska ha en god munhälsa, men de förväntas även uppnå så höga intäkter som möjligt och överlåta arbetsuppgifter till tandsköterskor så att verksamheten kan vara kostnadseffektiv. Tandvårdschefen och klinikcheferna mäter och följer upp såväl patienternas munhälsa som klinikernas ekonomiska resultat och de enskilda tandläkarnas intäkter. Det är en mångsidig bild av vad det innebär att vara en tandläkare i folktandvården som träder fram. Tandläkarna framställer sig som resultatinriktade tandläkare, som anser att det är viktigt att uppnå höga intäkter dels för deras egen skull, dels för klinikens skull. De beskriver sig vidare som arbetskamrater som hjälper varandra i arbetet med patienter så att dessa kan få god vård. Tandläkarna framställer sig också som samhällstjänare som har som sin främsta uppgift att arbeta för att människor ska ha en god munhälsa och att patienter ska vara väl omhändertagna i en behandlingssituation. En del av tandläkarna understryker skillnader mellan dem och tandsköterskorna och slår vakt om arbetsuppgifter som de anser att de är mest lämpliga att utföra. Dessa tandläkare framställer sig som grindvakter. Även om intäkterna är viktiga för tandläkarna har den ekonomiska styrningen begränsad påverkan på deras yrkesidentitet. Att tandläkare är yrkesutövare som utför ett arbete som är viktigt för andra människor är en central del av deras självbild, det vill säga att de är samhällstjänare.
ISBN 91-7104-304-7
Language swe (iso)
Subject identitet
tandläkare
ekonomisk styrning
New Public Management
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::ODONTOLOGY
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/8015 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics