Är korta tandbågar förenligt med god oral funktion hos äldre

DSpace Repository

Är korta tandbågar förenligt med god oral funktion hos äldre

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, review
Title Är korta tandbågar förenligt med god oral funktion hos äldre
Author Korduner, Eva-Karin ; Nordenram, Gunilla ; Nilner, Krister
Date 2003
Swedish abstract
Eftersom tandhälsan förbättras och dagens äldre kan förväntas få behålla fler tänder kommer det att ställas större krav på äldretandvården i framtiden. Samtidigt kommer tandvården att ha en begränsad tillgång på tandläkare som förväntas balansera samhällets allt mer restriktiva ekonomiska ersättning till tandvården mot patientens och de anhörigas ökade och därmed kostsammare krav på god funktionell tandvård. Mot denna bakgrund genomfördes en litteraturgenomgång i syfte att närmare kunna presentera sda-konceptet (”The shortened dental archkonceptet”) och dess möjliga kliniska applikation inom äldretandvården. En försiktig extrapolering som baserats på resultat från studier som rör patienter i yngre åldrar visar att ”the shortened dental arch-konceptet” även är tillämpbart inom tandvården för äldre.
Link http://www.tandlakartidningen.se/media/1333/Kordun... (external link to publication)
Host/Issue Tandläkartidningen;8
Volume 95
ISSN 0039-6982
Pages 6
Page 44-49
Language swe (iso)
Subject Medicine
Research Subject Categories::ODONTOLOGY
Handle http://hdl.handle.net/2043/8031 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics