Hur det känns när någon hjälper till

DSpace Repository

Hur det känns när någon hjälper till

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur det känns när någon hjälper till
Author Beitina, Valeria
Date 2009
English abstract
The aim of this empirical research is to explore the elders/caregivers experience when someone is assisting them with their oral hygiene/toothbrushing. The method used is a manifest content analysis. The research was accomplished in 2007, and the informants were elders between 77- 95 years of age (8 men and 1 woman) living in the south of Sweden. The interwiews have been analysed according to Polit, et.al (2001). The result shows elder peoples experiences when someone is helping them mantaining their oral hygiene following three main cathegories; wellbeing, respect and grief over lost ability. The caregivers´ respectful attitude and hygienic performance when giving toothbrushing assistance can give elders respect and wellbeing. The opposite (negative) approach will intensify the grief over lost ability among elders. This knowledge can be useful for nurses in the planning, application and delegation of assistance,.performed in a dignified and ethic way.
Swedish abstract
Syftet med denna empiriska studie är att undersöka hur äldre människor/vårdtagare upplever när någon hjälper dem med munhygienen. Metoden som använts för denna kvalitativa studie var manifest innehållsanalys. Studien är genomförd 2007 med informanter i åldern 77-95 år (8 män och 1 kvinna) från södra Sverige. Intervjuerna har granskats enligt Polit, m fl (2001). Resultatet visar hur äldre upplever det när e får hjälp med att upprätthålla sin munhygien enligt följande tre huvudkategorier: välbefinnande, att bli respekterad och sorg över förlorad förmåga. Personalens respektfulla sätt att bemöta äldre samt hygieniskt sätt att hjälpa med tandborstning kan ge respekt och välbefinnande hos äldre. Motsatsen till detta kan öka äldres sorg över förlorad förmåga. Kunskap om detta kan hjälpa sjuksköterskan med planering och utförande av hjälpen, på ett värdigt och etiskt sätt.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject munhygien
munvård
munnen
tandborstning
välbefinnande
Handle http://hdl.handle.net/2043/8038 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics