Läroplaner för de yngre barnen : Utvecklingen från 1800-talets mitt till idag

DSpace Repository

Läroplaner för de yngre barnen : Utvecklingen från 1800-talets mitt till idag

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Vallberg Roth, Ann-Christine
dc.date.accessioned 2009-03-26T10:31:00Z
dc.date.available 2009-03-26T10:31:00Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.issn 1401-6788 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/8039
dc.description Ett tydligt problem har aktualiserats med samordningen av den svenska förskolan/förskoleklassen, fritidshemmet och skolan. Hur kan historien beträffande de yngre barnens läroplanshistoria tydliggöras och kommuniceras? Med yngre barn avses främst förskolebarn, men också fritids-hemsbarn och yngre skolbarn inkluderas, det vill säga barn mellan ett och nio år. Studien utgår från ett läroplansteoretiskt huvudperspektiv och ett vidgat läroplansbegrepp. Ett köns-didaktiskt perspektiv innefattas i teoriramen. Studieobjektet utgörs främst av läroplaner och pedagogiskt riktningsgivandegivande texter för förskola, fritidshem och skola, som hand-böcker, pedagogiska planer från mitten av 1800-talet till år 2000. Resultatet från analysen av materialet har utmynnat i läroplansmönster som kan summeras i fyra begrepp och perioder, vilka innesluter könsdidaktiska koder enligt följande: · "Guds läroplan" - Patriarkal kod · "Det goda hemmets och hembygdens läroplan" - Särartsbetonad samkod · "Folkhemmets socialpsykolo-giska läroplan" - Könsneutral likhetskod · "Det situerade världsbarnets läroplan" - Pluralistisk könskod en
dc.format.extent 29
dc.language.iso swe en
dc.publisher Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet en
dc.subject Förskola en
dc.subject Läroplaner en
dc.subject Läroplanshistoria en
dc.subject Grundskolan en
dc.subject Fritidshem en
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en
dc.title Läroplaner för de yngre barnen : Utvecklingen från 1800-talets mitt till idag en
dc.type Article, other en
dc.contributor.department Malmö University. School of Teacher Education en_US
dc.contributor.department Malmö University. Children Youth and Society (BUS) en_US
dc.subject.srsc Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES en
dc.subject.srsc Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Pedgogical work en
dc.identifier.url http://www.ped.gu.se/biorn/journal/pedfo/pdf-filer/vallbergroth.pdf
dc.relation.ispartofpublication Pedagogisk forskning i Sverige;4 Årg 6 en
dc.format.ePage 269
dc.format.sPage 241
 Find Full text Files for download

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics