Elevers tankar om hållbar utveckling och konsumtion.

DSpace Repository

Elevers tankar om hållbar utveckling och konsumtion.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers tankar om hållbar utveckling och konsumtion.
Author Karlsson, Jennie
Date 2009
Swedish abstract
Examensarbetets syfte har varit att undersöka elevers tankar om hållbar utveckling och konsumtion. Med min undersökning ville jag ha svar på vilken kunskap eleverna har om hållbar utveckling, hur de använder sin kunskap i egen konsumtion samt varifrån de har fått sin kunskap. Resultaten har baserats på en enkätundersökning och intervjuer med elever i år 6, i en ort med goda socioekonomiska förhållanden i södra Sverige. Resultaten har visat att eleverna har en relativt låg kunskap och att lärandesituationerna i skolan är få inom området hållbar konsumtion. Jag har i min undersökning sett tydliga samband mellan elevernas kunskap, attityd och handling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject hållbar utveckling
konsumtion
elever
undersökning
intervju
enkät
Handle http://hdl.handle.net/2043/8044 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics