Grundskolepedagogers användande av experiment

DSpace Repository

Grundskolepedagogers användande av experiment

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Grundskolepedagogers användande av experiment
Author Al-Binni, Shaima ; Karlsson, Jonna
Date 2009
Swedish abstract
Detta examensarbete behandlar pedagogers syn på experiment i skolans tidigare år i naturvetenskapsundervisningen. Vårt huvudmål med examensarbetet var att undersöka faktorerna som underlättar respektive försvårar utförande av experiment i undervisningen för grundskolepedagoger. Vi ville även undersöka vilka typer av experiment som utnyttjas samt vilka mål som pedagogerna vill uppnå med utförandet av experimenten. Studien har genomförts på tre olika skolor rund om i Skåne. Vi har med hjälp av intervjuer genomfört en kvalitativ undersökning. Resultatet visar att alla pedagogerna ansåg att experiment har en positiv inverkan på elevernas lärande men det var bara några få som använder sig av det som en inlärningsmetod. Resultatet visar även att alla pedagogerna vill att eleverna själva ska utföra experimenten men nästan alla pedagogerna utför själva experimenten först innan eleverna själva får prova. De pedagoger som undervisar i skolor med elever med svenska som andra språk, använder experiment till att stärka det svenska språket hos eleverna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject experiment
grundskolans tidigare år
laboration
naturvetenskap
NO undervisning
pedagog
praktiskt arbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/8046 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics