Integrera Naturkunskap med Idrott och hälsa i gymnasieskolan

DSpace Repository

Integrera Naturkunskap med Idrott och hälsa i gymnasieskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Integrera Naturkunskap med Idrott och hälsa i gymnasieskolan
Author Närstad, Maria
Date 2009
English abstract
Integrate Science with Physical Education and Health.
Swedish abstract
Intresset för naturvetenskapen sjunker allt mer bland elever. Övergripande syfte med detta arbete är att öka intresse och förståelse för naturvetenskapen genom att integrera Naturkunskap med Idrott och hälsa på gymnasiet. Med hjälp av intervjuer undersöktes möjligheterna av att kunna integrera ämnena och vad lärare och elever ansåg om det. Resultatet visar att eleverna anser Naturkunskap vara ganska ointressant och svårt, däremot ses Idrott och hälsa som roligt och lätt. Både lärare och elever är överlag positiva till att integrera Naturkunskap med Idrott och hälsa och ser det som ett bra sätt för att öka intresse och förståelse för naturvetenskapen. Baserat på undersökningen utarbetades en undervisningssekvens kring energibegreppet som också presenteras i arbetet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject energi
förståelse
gymnasieskola
Idrott & hälsa
integrering
intresse
Naturkunskap
undervisning
undervisningssekvens
Handle http://hdl.handle.net/2043/8047 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics