Naturvetenskap i förskolor med uteverksamhet - arbetssätt och ämnesinnehåll

DSpace Repository

Naturvetenskap i förskolor med uteverksamhet - arbetssätt och ämnesinnehåll

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Naturvetenskap i förskolor med uteverksamhet - arbetssätt och ämnesinnehåll
Author Afanou, Yolande ; Larsson, Anna
Date 2009
Swedish abstract
Sammanfattning Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka arbetssätt man använder i naturvetenskaplig verksamhet i några uteförskolor, samt vilket innehåll man tar upp. Vi har också undersökt vilket intresse de pedagoger som arbetar på förskolorna har för naturvetenskap samt vilken utbildning de har. Bakgrunden till vår undersökning ligger i att vi ser potentialen att arbeta med naturvetenskap i uteverksamhet men inte har sett mycket av detta i praktiken. Vi gjorde en intervjustudie som kompletterades med observationer och enkäter. Totalt besökte vi 6 förskolor och delade ut 26 enkäter. Resultatet visade på ett brett spektrum av arbetssätt, allt från att planera verksamheten in i minsta detalj till att helt och hållet utgå från barnens intresse här och nu. Vad gäller ämnesinnehållet är biologi det klart vanligaste, även om vi såg en hel del fysik och kemi också. Det allmänna intrycket är dock att det förekommer betydligt mer naturvetenskap än pedagogerna egentligen är medvetna om. Pedagogernas intresse för naturvetenskap är skiftande, men många av dem som har ett litet intresse anser ändå att naturvetenskap är viktigt för barn i förskolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förskola
naturvetenskap
uteförskola
utomhuspedagogik
NO
Handle http://hdl.handle.net/2043/8048 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics