Att utveckla barns naturvetenskapliga begreppsförståelse genom experiment

DSpace Repository

Att utveckla barns naturvetenskapliga begreppsförståelse genom experiment

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att utveckla barns naturvetenskapliga begreppsförståelse genom experiment
Author Krappe, Annicka ; Ydeskog, Linda
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att studera hur en undervisningssekvens, som vi utvecklat, kan hjälpa elever i årskurs fyra att utveckla de naturvetenskapliga begreppen fast, flytande, gasform och övergångarna där emellan. Genom en kvantitativ undersökning av resultaten från förförståelse- respektive efterenkät har vi studerat elevernas begreppsutveckling. Vi har också gjort en kvalitativ studie där vi analyserat elevernas diskussioner under laborationerna. Vi har dokumenterat genom förförståelseenkät, efterenkät och ljudupptagning. Resultaten av studien visar hur viktiga vi som pedagoger är för att skapa diskussioner under laborationerna. Studien visar också att eleverna väldigt sällan använder sina egna erfarenheter i gruppdiskussioner. Den övergripande slutsatsen av studien är att elevernas förståelse för de begrepp som behandlats i undervisningssekvensen ökar genom vår undervisning, även om undantag finns.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject begreppsförståelse
experiment
fasövergångar
gruppdiskussioner
materia
tioåringar
NO-undervisning
ämnesdidaktik
Handle http://hdl.handle.net/2043/8049 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics