Bedömningsmatriser och självvärdering – om studenters delaktighet och lärande

DSpace Repository

Bedömningsmatriser och självvärdering – om studenters delaktighet och lärande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Conference Paper, peer reviewed
Title Bedömningsmatriser och självvärdering – om studenters delaktighet och lärande
Author Amhag, Lisbeth
Date 2008
Swedish abstract
Det övergripande syftet med projektet var att säkerställa lärarnas bedömning av studenters prestationer och progression, men också att vidareutveckla bedömningsformer och verktyg för självvärdering så att studenter kan ta en aktivare del i sin utbildning och sitt lärande. Studiens resultat från kursutvärderingen visar att verktygen för självvärdering till viss del har bidragit till att synliggöra studenternas läroprocess, såväl individuellt som i grupp och därmed tydliggjort kopplingen till lärandemålen. Men resultatet pekar också på att studenterna är ovana vid att reflektera över det egna lärandet, men även att ge och ta till sig respons och värderingar. Att ge och få respons är det verktyg där studenterna betonar vikten av utbyte i grupp. Strategiloggen med självbedömning är det verktyg som studenterna menar främst främjar självreflektion och att synliggöra sitt eget lärande.
Conference
Utvecklingskonferensen (2008 : Kalmar)
Publisher CED
Host/Issue Proceedings NU2008
ISBN 978-91-977974-1-2
Language swe (iso)
Subject bedömning
självvärdering
responsgivning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Note Utvecklingskonferensen, 7-9 maj, Kalmar
Handle http://hdl.handle.net/2043/8054 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics