Lek och lärande

DSpace Repository

Lek och lärande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lek och lärande
Author Merlöv, Anne
Date 2008
Swedish abstract
Sammanfattning Syftet med denna uppsats har varit att se hur leken kan användas som redskap för lärande. Målet har varit att undersöka hur leken kan användas i skolan. Arbetet har genomförts genom kvalitativa intervjuer och litteraturstudier. En av de tyngsta teoretikerna har varit Winnicott och Knutsdotter Olofsson. Intervjuerna har varit sex stycken jämnt fördelade på två skolor, en stor och en liten. Resultatet visar att de flesta lärarna tycker att lek är något lustfyllt och ofta förekommande och när det gäller lärandet så ser de flesta att lek och lärande hör ihop. De använder ofta leken i sin undervisning på diverse olika sätt t.ex. spel, inspiration från miljön utomhus och rörelse. Leken har en förmåga att minska i takt med elevernas stigande ålder. Min analys visar att stor del av lekandet syftar till som belöning eller paus från det verkliga lärandet. Men jag måste säga att förvånande stor del av leken var inkluderad i lärande syfte.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Lek
Kvalitativ
Pedagoger
Handle http://hdl.handle.net/2043/8055 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics