Kommunikation mellan hem och skola-En studie om förändringen av utvecklingssamtalet. Communication between home and school-A study over the changes of pupil progress communication

DSpace Repository

Kommunikation mellan hem och skola-En studie om förändringen av utvecklingssamtalet. Communication between home and school-A study over the changes of pupil progress communication

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kommunikation mellan hem och skola-En studie om förändringen av utvecklingssamtalet. Communication between home and school-A study over the changes of pupil progress communication
Author Kullberg, Jannica
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka och sammanställa hur utvecklingssamtalet inom skolan, samt samtalet mellan hem och skola har förändrats genom åren. Syftet är också att visa på hur pedagoger och föräldrar upplever dagens samtal. Jag har i denna undersökning använt mig utav intervjuer som arbetsmetod, och som underlag till studien ligger intervjuer med fyra föräldrar med barn mellan sju och tolv år, samt fyra pedagoger med olika lång erfarenhet inom läraryrket. I intervjuundersökningen framgår det att utvecklingssamtalet upplevs olika beroende på vilka egna erfarenheter och vilken roll man har i samtalet. Både lärare och föräldrar upplever att utvecklingssamtalet är en samverkan mellan hemmet och skolan, där elevens utveckling kommer främst. Nyckelord: skola, hem, samverkan, utveckling, samtal, utvecklingssamtal.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject utvecklingssamtal
förändring
kommuikation
samtal
Handle http://hdl.handle.net/2043/8064 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics