Komplementärmedicinsk behandling vid postoperativ smärta

DSpace Repository

Komplementärmedicinsk behandling vid postoperativ smärta

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Ahlstedt, Johanna
dc.contributor.author Johansson, Kristina
dc.date.accessioned 2009-04-07T06:59:52Z
dc.date.available 2009-04-07T06:59:52Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/8068
dc.description Intresset och användandet av komplementärmedicinska behandlingsmetoder växer bland både patienter och sjukvårdspersonal. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka effekten av tre komplementärmedicinska behandlingsmetoder vid postoperativ smärta. Centrala frågeställningar var om transkutan elektrisk nerv-stimulering, massage och musik har smärtlindrande effekt postoperativt. Good-mans sju steg (Willman m fl, 2006) följdes genom processen i denna litteratur-studie. 11 artiklar inkluderades totalt efter sökningar i databaserna PubMed och CINAHL. Granskning och kvalitetsbedömning gjordes enskilt efter kriterier av Polit & Beck (2006) och ett granskningsprotokoll av Willman m fl (2006). Resultat från de inkluderade studierna visade att transkutan elektrisk nerv-stimulering kan lindra postoperativ smärta samt minska analgetikaanvändandet. Resultat visade också att massage kan minska både intensitet och upplevt obehag av postoperativ smärta. Det framkom även att musik både kan minska postoperativ smärta och analgetikaanvändande. Fler studier är önskvärda för att ytterligare kunna påvisa effekt och evidens av de tre komplementärmedicinska behandlingsmetoderna vid postoperativ smärta. en
dc.description.abstract The interest for complementary medicine treatment is increasing among patients as well as health care professionals. The aim of this literature review was to examine the effect of three complementary therapies on postoperative pain. Central questions were if transcutaneous electrical nerve stimulation, massage and music have a pain-relieving effect on postoperative pain. The seven steps of Goodman (Willman et al, 2006) were used through the process of this literature review. A total of 11 articles were included after searches in the databases PubMed and CINAHL. The scrutiny and the judge of quality were made indi-vidually, using guidelines of Polit & Beck (2006) and a protocol by Willman, et al (2006). Results of the included articles showed that transcutaneous electrical nerve stimulation can relieve postoperative pain and decrease the use of anal-gesics. Results also showed that massage can reduce both the intensity and the unpleasantness of postoperative pain. It also appeared that music can both reduce postoperative pain and the use of analgesics. Further studies are required to additionally be able to establish the effect and evidence of the three comple-mentary therapies in postoperative pain. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject complementary therapies en
dc.subject postoperative pain en
dc.title Komplementärmedicinsk behandling vid postoperativ smärta en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok Medicine en
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Sjuksköterskeutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics