Är APU-handledaren den förväntade pedagogen

DSpace Repository

Är APU-handledaren den förväntade pedagogen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Är APU-handledaren den förväntade pedagogen
Author Ahlsgård, Jonas
Date 2009
Swedish abstract
På Hotell & restaurangprogrammet likt de flesta yrkesförberedande gymnasieprogram, är den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU) ett väsentligt inslag i undervisningen. Detta innebär att eleverna under totalt femton veckor förlägger sin utbildning på en arbetsplats. I Gymnasieförordningen går att utläsa att APU skall vara en kursplanestyrd utbildning, men då endast kurser i karaktärsämnen. Mitt syfte med arbetet har varit att genom intervjuer med framförallt APU-handledare, men även lärare och elever, försöka ta reda på om APU-handledaren är den pedagog som kan förväntas från skola och elev. Resultatet av undersökningen visar att det oftast sker mycket god undervisning och pedagogik ute på APU-platserna, men att tendenser tyvärr också pekar på motsatsen. Tidsbrist och ibland även ett ointresse för skolans verksamhet verkar vara de främsta orsakerna till denna negativa trend. Bättre samverkan och ett större ömsesidigt intresse för varandras verksamheter kan vara ett sätt att stärka handledarens pedagogiska roll.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject APU
Handledare
Samverkan
Hotell & restaurangprogrammet
Handle http://hdl.handle.net/2043/8073 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics