Symtom och hälsorelaterad livskvalitet med angina pectoris kopplat till kropp-själ

DSpace Repository

Symtom och hälsorelaterad livskvalitet med angina pectoris kopplat till kropp-själ

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Symtom och hälsorelaterad livskvalitet med angina pectoris kopplat till kropp-själ
Author Beckman, Jeannette ; Nilsson, Maria
Date 2009
English abstract
Beckman, J & Nilsson, M. Symtom and health related quality of life with angina pectoris related to body-spirit, from a gender perspective. A litteratur review. Degree Project, 15 Credit Points. Nursing Programme, Malmö University: Health and Society, Department of Nursing, 2009. The aim of this study is to describe symptoms and health related quality of life of angina pectoris from a gender perspective - related to the dimensions of human, body-spirit. The applied methodology is search for relevant articles in databases Pubmed and Cinahl. The search gives a selection of quantitative articles that are reviewed according to Polit & Beck (2001). The result of this study shows that men and women locate pain from angina often in the central abdominal but also that there is a gender oriented difference. Women describe pain with feelings such as hot-burning, upset stomach or tightness in neck/throat. Men describe their pain as ache or throbbing. Women experience that they have more pain than men. When women and men have to estimate their quality of life the study shows that women had lower quality of life compared to men. The results are finally compared and discussed with nurse caring, theories of care and suffering and gender differences.
Swedish abstract
Beckman, J & Nilsson, M. Symtom och hälsorelaterad livskvalitet med angina pectoris kopplat till kropp-själ, ur ett genusperspektiv. En litteraturstudie. Examensarbete i Omvårdnad. 15 högskolepoäng .Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2009. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva symtom och hälsorelaterad livskvalitet med angina pectoris ur ett genusperspektiv kopplat till människodimensionerna, kropp-själ. Metoden som används är sökning av relevant litteratur databas Pubmed och Cinahl, vilket resuterar i ett urval av kvantitativa artiklar som granskas enligt Polit & Beck (2001). Resultatet i litteraturstudien visar att män och kvinnor lokaliserar smärta vid angina pectoris oftast på centralt bröstparti men också att det finns skillnader i beskrivningarna av smärtan. Kvinnor beskriver smärtan med känslor så som varm-brännande, orolig mage eller åtstramning i hals nacke. Män beskriver sin smärta som värk eller genomträngande. Kvinnor upplever att de har mer smärta än männen. När kvinnor och män får självskatta sin livskvalitet så visar det sig att kvinnor har sämre livskvalitet jämfört med männen. Resultatet tas upp för diskussion och jämförelse med sjuksköterskans omvårdnadsarbete, omvårdnadsteorier om lidande och genus.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject angina pectoris
genus
livskvalitet
symtom
Handle http://hdl.handle.net/2043/8076 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics