Larvterapi versus konventionella metoder i modern sårläkning av svårläkta sår. Effekter och upplevelse. //LARVA THERAPY VERSUS CONVENTIONAL METHODS IN MODERN WOUND HEALING OF ULCERS. EFFECTIVENESS AND EXPERIENCE

DSpace Repository

Larvterapi versus konventionella metoder i modern sårläkning av svårläkta sår. Effekter och upplevelse. //LARVA THERAPY VERSUS CONVENTIONAL METHODS IN MODERN WOUND HEALING OF ULCERS. EFFECTIVENESS AND EXPERIENCE

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Larvterapi versus konventionella metoder i modern sårläkning av svårläkta sår. Effekter och upplevelse. //LARVA THERAPY VERSUS CONVENTIONAL METHODS IN MODERN WOUND HEALING OF ULCERS. EFFECTIVENESS AND EXPERIENCE
Author Borglund, Marina ; Helldén, Christine
Date 2009
English abstract
The aim of this literature study is to compare larva therapy and conventional methods in treatment of ulcers on the basis of the following perspective: debridement of ulcers, duration of wound healing and patients´ experience. Polit & Becks (2006) model was used when working with this literature study. Search of relevant literature was done in three databases: PubMed, CINAHL and The Cochrane Library. Relevant articles were checked with the help of checklists modified of authors after Willman (2006). Nine different studies have been examined. The studies partly investigate the larva therapy’s effectiveness in debridement of ulcers and maggots´ capability in healing and partly how patients experience the larva therapy. This was set in relation to conventional treatment methods. The results are positive in larva therapy’s favour. Ulcers are debrided and healed quicker with few secondary effects compared to conventional treatments. Larva therapy is an effective way to debride necrotic and inflamed tissue in ulcers. Moreover new granulation tissue forms faster which is a condition for wound healing. Correct information and patients´ participation creates a positive attitude for this treatment. There is a big need for this in wound healing because of increased restrictions of use of antibiotics and desired decreased suffering for patients with ulcers. There are many possibilities with larva therapy if it continues to be researched.
Swedish abstract
Syftet med denna litteraturstudie är att jämföra larvterapi och konventionella metoder vid behandling av svårläkta sår utifrån följande perspektiv: upprensning av sår, duration av sårläkning och patienternas upplevelse. Polit & Becks (2006) modell användes vid arbete med denna litteraturstudie. Sökning av relevant litteratur gjordes i tre databas: PubMed, CINAHL och The Cochrane Library. Relevanta artiklar granskades med hjälp av granskningsprotokollerna modifierade av författarna efter Willman (2006). Nio olika studier har undersökts i denna litteraturstudie. Studierna utreder dels larvterapins effektivitet i upprensning av sår samt larvernas läkningsförmåga och dels hur patienterna upplever larvterapi. Detta sattes i relation till konventionella behandlingsmetoder. Resultaten är positiva i larvterapins favör. Larvterapi är ett effektivt sätt att rensa upp nekrotisk och inflammerad vävnad i svårläkta sår. Såren rensas och läker fortare med få biverkningar jämfört med konventionella behandlingar. Dessutom bildas granulationsvävnad snabbare, vilket är en förutsättning för sårets läkning. Korrekt information och involvering av patienten skapar en positiv attityd i denna behandlingsform. Ett stort behov finns för detta i sårläkningens område pga ökade restriktioner av antibiotikaanvändning och ett önskat minskat lidande hos patienter med svårläkta sår. Det finns stora möjligheter för larvterapin om den fortsätter att utforskas.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject complementery
conventional methods
larva therapy
leg ulcers
wound healing
Handle http://hdl.handle.net/2043/8079 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics