Rummets betydelse i utomhuspedagogik

DSpace Repository

Rummets betydelse i utomhuspedagogik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Rummets betydelse i utomhuspedagogik
Author Barringe, Taina
Date 2009
English abstract
Abstract This is an essay about situated learning in outdoor education. It is based on a study of six preschools in three different communes in southern Sweden. The purpose of the study is to get a picture of situated learning in two types of preschools – outdoor preschools and preschools influenced by outdoor education. The study consists of qualitative scientific interviews completed with digital pictures. Outdoor environment is supposed to be the main platform for learning and development in outdoor education. The essay highlights teachers´ perspective on outdoor education as a health environment, a social learning environment and an educational environment. The educationalists believe that anything that can be learned indoors can be learned outdoors as well, even in a better way. Learning becomes more authentic, tangible and includes all senses leading to a complete experience that involves the whole body. One should concentrate on possibilities instead of obstacles. Keywords: learning, outdoor education, outdoor environment, preschool
Swedish abstract
Sammanfattning Uppsatsen handlar om utomhuspedagogik och lärande ur en rumslig aspekt. Den baserar sig på en studie av sex förskolor i tre kommuner i södra Sverige. Syftet med studien är att genom kvalitativa forskningsintervjuer och digitala bilder få en uppfattning om uterummets betydelse för två olika typer av utomhuspedagogiska verksamheter i förskolan – uteförskolor och uteavdelningar. Utemiljön skall agera som den huvudsakliga arenan för lärande och utveckling i ett utomhuspedagogiskt arbetssätt. Studien lyfter fram pedagogernas syn på utemiljön som hälsomiljö, social lärmiljö och pedagogisk lärmiljö. Pedagogerna anser att allt som kan läras inomhus kan även läras utomhus, till och med på ett bättre sätt. Lärandet blir mer autentiskt, sinnligt och konkret och ger en helhetsupplevelse som involverar hela kroppen. Det gäller att se möjligheter istället för hinder. Nyckelord: förskola, lärande, utemiljö, utomhuspedagogik
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förskola
lärande
utemiljö
utomhuspedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/8081 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics