Samverkan mellan kommunen och den sociala ekonomin kring socialt arbete - Hur skapas "win - win situations"?

DSpace Repository

Samverkan mellan kommunen och den sociala ekonomin kring socialt arbete - Hur skapas "win - win situations"?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Samverkan mellan kommunen och den sociala ekonomin kring socialt arbete - Hur skapas "win - win situations"?
Author Rosenberg, Christel
Date 2009
Swedish abstract
I takt med att den offentliga välfärden fått snävare ekonomiska ramar har de idéburna organisationerna fått en större roll inom socialt arbete. Utvecklingen har skett på såväl europeisk som nationell nivå och uppmärksammats av både EU och den svenska regeringen. Från EU: s sida har olika åtgärder tagits för att stärka den sociala ekonomin ställning. Den svenska regeringen har också tagit flera steg i samma riktning. Under 2008 har regeringen träffat en överenskommelse med de idéburna föreningarna som är verksamma inom socialt arbete och Sveriges Kommuner och Landsting. Eftersom samverkan kring socialt arbete sker på det lokala planet, har studiens syfte varit att försöka identifiera olika faktorer som bidrar till eller hindrar utvecklingen av den. Ett annat syfte har varit att se hur samverkan påverkas av extern projektfinansiering. För att få en bild av hur samverkan mellan kommunen och den sociala ekonomin har utvecklats har representanter för Malmö Stad och den sociala ekonomin intervjuats. Empirisk data har sedan analyserats utifrån ett interorganisatoriskt perspektiv. Likaså har den analyserats mot koopteringsteorin. Avslutningsvis har ett egenmaktsperspektiv lagts på insamlad data. Det finns tecken på att utbytesrelationerna mellan aktörerna fortfarande är otydliga och att maktförhållandet mellan dem har jämnats ut över tiden. Några spår av kooptering fanns inte i förhållandet mellan kommunen och den sociala ekonomin. Däremot har samverkan stärkt brukarnas egenmakt. Likaså visar undersökningen att den externa delfinansieringen tvingar aktörerna att anpassa sina samverkansprojekt efter finansiärernas mål.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject extern finansiering
projekt
social ekonomi
kommun
samverkan
"win - win situations"
Handle http://hdl.handle.net/2043/8084 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics