Språkutvecklande lärandemiljö utifrån barns och pedagogers perspektiv

DSpace Repository

Språkutvecklande lärandemiljö utifrån barns och pedagogers perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språkutvecklande lärandemiljö utifrån barns och pedagogers perspektiv
Author Birgersson, Anna ; Ekberg, Pernilla
Date 2009
Swedish abstract
Vårt syfte med detta examensarbete var att vi ville ta del av några barns och pedagogers tankar om arbetet med språk och skriftspråket. Vi ville även höra pedagogernas åsikter om en språkutvecklande miljö och själva få en bild av denna vid våra observationstillfällen. Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning genom att observera och intervjua pedagoger och barn i förskoleklass och skolår 1. Genom barns och pedagogers svar kom vi fram till att det inte används någon särskild metod i språk- och skriftspråksinlärningen. Vi konstaterar att pedagogerna utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv. De utgår ifrån barnens erfarenheter och utvecklingsnivå och det erbjuds olika aktiviteter. Genom intervjuer och observationer framgår det att barnen har tillgång till stimulerande material exempelvis i form av böcker och spel. Majoriteten av barnen berättar att deras första tid i språk- och skriftspråksutvecklingen är lustfylld, flera av barnen är medvetna om hur det lär och varför det är viktigt att kunna läsa och skriva. Samtalet poängteras av pedagogerna och vi finner att interaktionen som Vygotskij (2002) framhåller har en betydande roll i en språkutvecklande lärandemiljö.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Lärandemiljö
Sociokulturellt perspektiv
Språk- och skriftspråk
Handle http://hdl.handle.net/2043/8086 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics