Barns samtal om hur djuren överlever vintern - hur kan språk- och begreppsutveckling påverkas av deras diskussioner?

DSpace Repository

Barns samtal om hur djuren överlever vintern - hur kan språk- och begreppsutveckling påverkas av deras diskussioner?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns samtal om hur djuren överlever vintern - hur kan språk- och begreppsutveckling påverkas av deras diskussioner?
Author Aronsson, Cathrine
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med detta arbete var att undersöka om samtal i små grupper kan gynna elevers begrepps- och språkutveckling. Jag tittar också på om estetiska arbetsredskap, såsom penna, papper och lera, kan bidra med ytterligare dimensioner i elevernas kunskapsutveckling. Undersökningen har gjorts i en grupp med fyra elever som går i årskurs 1-2. Genom att låta eleverna diskutera kring djurens vinterliv, samtidigt som de fick rita, skriva och forma i lera, har jag i undersökningen sett fördelar med att använda diskussioner som en del i undervisningen. I samtalet stödjer eleverna varandras utveckling bland annat genom att bygga vidare på varandras uttalanden, hjälpa varandra hitta ord och begrepp samt ställa frågor och motfrågor. I arbetet med lera kommer diskussionerna mer specifikt in på djurens utseende samtidigt som leran ger djuren eget liv genom att man kan leka med de skapade figurerna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject språkutveckling
begreppsutveckling
lera
samtal
Handle http://hdl.handle.net/2043/8087 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics