Andraspråkelevers uppfattning om studiehandledning i matematikundervisning

DSpace Repository

Andraspråkelevers uppfattning om studiehandledning i matematikundervisning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Andraspråkelevers uppfattning om studiehandledning i matematikundervisning
Author Baqer, Afraa
Date 2009
Swedish abstract
Jag är en lärarstudent som har valt att undersöka andraspråkelevers uppfattning om studiehandledning i matematikundervisning. Syftet med mitt arbete är att få en tydlig bild av vilken uppfattning andraspråkelever har, i detta fall arabisktalande, till matematikundervisningen när det undervisas på två språk. Jag vill även undersöka modersmålslärares roll under matematiklektioner.Min undersökning har visat att de flesta elever har en positiv uppfattning för studiehandledning. De anser att det är bra sätt att undervisas på och att modersmålslärarens roll är viktig och användbar.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Matematikundervisning
studiehandledning
Andraspråkselever
Modersmål
Handle http://hdl.handle.net/2043/8088 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics